miércoles, 29 de octubre de 2014

Estalviar llum

     En el meu poble es conta que fa prou anys, un veí s'entenia amb una veïna i que havien pactat vore's cada dos dies, per mantindre una forma de discreció. I així ho portaven des de feia molt de temps. Ella tenia de malnom "la pera" que al Pinós te una vasta familia.
     Conten que l'amant mascle es va quedar adormit una nit al silló de sa casa i quan el seu fill tornaba de festa, el va vore roncant amb la llum encesa. El xic va passar sense fer soroll a la seua habitació, però pensant que allò de son pare tardaria a sol·lucionar-se, perquè roncaba de valent, desde'l llit li va cridar: Pare, s'ha deixat la pera encesa!
     I l'home sense despertar-se va pronunciar: Ja li he dit que es cada dos dies!

No hay comentarios:

Publicar un comentario